Lodno

Plánovaný nový vzhľad priestranstva pred kostolom a obecným úradom