Lodno

Zmluvy 2023

Nájomná zmluva
zverejnené dňa 30.12.2023

Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní aud. služieb
zverejnené dňa 28.12.2023

Zmluva o dodávke elektriny
zverejnené dňa 27.12.2023

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
zverejnené dňa 30.11.2023

Poistná zmluva
zverejnené dňa 6.11.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činností
zverejnené dňa 2.11.2023

Zmluva o dodávke elektriny
zverejnené dňa 30.10.2023

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 26.10.2023

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 4.10.2023

Zmluva o dielo
zverejnené dňa 25.7.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena
zverejnené dňa 23.6.2023

Zmluva o poskytnutí grantu
zverejnené dňa 19.6.2023

Dohoda 23/25/054/206
zverejnené dňa 23.5.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie 
zverejnené dňa 16.5.2023

Poistná zmluva
zverejnené dňa 5.5.2023

Poistná zmluva
zverejnené dňa 5.5.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačných činností
zverejnené dňa 25.4.2023

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 31.3.2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
zverejnené dňa 29.3.2023

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
zverejnené dňa 8.3.2023

Darovacia zmluva
zverejnené dňa 9.2.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 31.1.2023