Lodno

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno

 

 vlajka eu logo kahrlogo siea1

Projekt „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 05/2010 – 04/2011

Miesto realizácie: obec Lodno

Sídlo prijímateľa: Lodno č. 228, 023 34 Kysucký Lieskovec

Cieľom projektu je zlepšenie stavu zastaralej a morálne opotrebovanej sústavy verejného osvetlenia a zníženie energetických nákladov na jeho prevádzku v obci Lodno čím sa zlepšila kvalita života obyvateľov. V obci bolo vymenených 87 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Zároveň bola svetelná sústava doplnená o 42 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy boli dosiahnuté úspory energie vo výške 105,98 GJ/rok, čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú na osvetlenie obce, až o 59,32 %. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 100 893,42 €.

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

www.economy.gov.sk

 

Stav pred rekonštrukciou:   clip image

                                   clip image0   clip image1

 

Stav po rekonštrukcii:

P1040163

P1040165