Lodno

DHZO - zásahy, cvičenia

 

Taktické cvičenie 22.4.2015 do časti obce Korcháň.

0

 

 

 

Zameranie taktického cvičenia : 

 zdolávanie následkov požiaru v teréne neprístupnom technike s diaľkovou dodávkou vody v súčinnosti s Dobrovoľným hasičským zborom obce Lodno, OR HaZZ Čadca hasičská stanica Kysucké Nové Mesto a  Záchranna brigáda HaZZ v Žiline.

 

 

a)cieľ  taktického cvičenia (zdolávania alebo likvidácie udalosti):

 • Prienik signálu o vzniknutej situácii.
 • Kontrola dojazdových časov jednotlivých hasičských jednotiek.
 • Preverenie a osvojenie si operatívno-taktických zvláštností pri požiari v ťažko prístupnom teréne
 • Precvičenie nasadenia a  riadenia síl a prostriedkov pri zdolávaní požiaru pri doprave hasebnej látky hadicovým vedením na veľkú vzdialenosť a prevýšenie
 • Osvojenie si taktických zásad a postupov pri likvidácii požiaru v ťažko prístupnom teréne.
 • Precvičenie vzájomnej súčinnosti medzi hasičskými jednotkami
 • Preverenie realizácie odborných služieb

b)úlohy cvičiacich príslušníkov zboru:

 • Vytvorenie vedenia na dopravu vody až po nasadenie útočného prúdu
 • Zabránenie rozšírenia požiaru do okolia
 • Rozloženie hadicového vedenia
 • Budovanie stanovišťa na čerpanie vody
 • Diaľková doprava vody jazierkovým systémom
 • Zabezpečenie spojenia medzi zasahujúcimi jednotkami
 • Precvičenie činnosti riadiaceho štábu

 c)operatívno-taktickú charakteristiku objektu:

    vzhľadom na zameranie cvičenia dopraviť hasebnú látku a vytvoriť plynulú 

    dodávku, pracujeme s údajmi: dĺžka úseku – 500m a prevýšenie terénu – 80m.

Cvičenia sa v pozícií pozorovateľov zúčastnili aj operačný důstojníci KR HaZZ v Žiline a žiaci s pedagógmi Základnej školy v Lodne.