Lodno

1926 – 2016,   90. výročie založenia DHZ Lodno

         

               Dňa 3.7.2016 sa v našej obci uskutočnila oslava 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Lodno. Oslavy začali stretnutím hasičov domácich a z okolitých obcí pred kostolom sv. Petra a Pavla. Po zoradení sa pod velením Michala Mrvečku presunuli do kostola na svätú omšu, ktorú celebroval dekan Mgr. Jozef Šuráb. Počas omše posvätil pamätnú stuhu venovanú DHZ Lodno k 90 výročiu predsedom DHZ Lodno Ľubošom Liskom.

            Po omši hasiči zoradení na schodoch kostola umožnili Martinovi Romanovi a Ľudovítovi Hochovi nasnímať spoločnú fotografiu aj s dekanom. V programe vystúpili deti z folklórneho súboru Lodňanček pod vedením Eriky Hoferovej rod. Šutej. Neskôr sa prítomní presunuli do sály kultúrneho domu, kde svojou výstavou zaujal rodák Lodna, maliar, fotograf a kronikár Martin Roman. Vo viac ako 400 fotografiách priblížil nielen históriu hasičov, ale aj spôsob života v minulosti a postupný rozvoj obce. Prezeranie spríjemnila hudba heligonkárov z Vadičova.

            Po nástupe do dvojradu a zvuku hudby dychovky Lieskovanka sme sa presunuli na futbalové ihrisko. Privítali sme hostí: dekan Jozef Šuráb, starostka obce Lodno  – Alžbeta Suriaková, poslanec VUC – Vladimír Macášek, okresný riaditeľ DPO v Kysuckom Novom Meste – Albert Piňo, starosta obce Lopušné Pažite – Peter Harcek....

Pri príležitosti osláv boli odmenení členovia DHZ Lodno za príkladnú prácu: Pavol Zajac, Ľubomír Mrvečka ml., Ľubomír Mrvečka st., Jozef Jedinák, Ľudovít Franek. Za zásluhy : Stanislav Kasaj. Taktiež boli odovzdané stužky za vernosť 10,20,30 a 40 rokov. Odmenení boli žiaci, ktorí navštevovali krúžok „Mladý hasič“ v školskom roku 2015/2016. Pani starostka udelila DHZ Lodno pamätnú medailu.

 Oslavy následne pokračovali pohárovou súťažou v hasičskom útoku v kategóriách: muži šport, ženy šport, klasika, žiaci do 12 rokov a žiaci nad 12 rokov. Atmosféru spríjemnila ľudová hudba Kubalovcov z Radôstky.