Lodno

Významné udalosti v obci

Po kliknutí na obrázok významnej udalosti v našej obci sa Vám otvorí dokument o tejto udalosti.

 

poskos

Výstavba nášho kostola

Pozemok : predala p. Emília Lisková, rod. Pastuchová, bytom č. 119, kúpu pozemku sprostredkoval p. Pastucha Ladislav, bytom Lodno č. 104

 

 

Historické fotografie Martina Romana vo videu
</a">

 

image047

Výstavba Domu smútku

 

image031

Výstavba Kultúrneho domu

 

image021

Zvičujúca povodeň v roku 1965