Lodno

Vlastnosti včelárstva

 Je známe, že med je najužitočnejším a liečebným produktom. Hmyz pracovníkov včiel pre sezónu poskytne majiteľ včelí med, pergoy, propolis. Ale aby získal úplatok na výrobok a vytvoril podmienky pre rozvoj silnej rodiny, včelár, ktorý pozná zvláštnosti hmyzu, môže vytvoriť pohodlné podmienky pre pestovateľov. Ak sa rozhodnete vytvoriť vlastnú včelárku, budete musieť splniť niekoľko podmienok:

Nájdite miesto ubytovania úľov, ktoré spĺňa požiadavky;

pripraviť potrebný inventár a zariadiť zimovanie;

vybrať plemeno včiel, ktoré je vhodné pre klimatické podmienky a produktivitu;

Získajte vedomosti o včelárstve pre začiatočníkov.

Túžba získať sladký produkt z lietajúceho hmyzu bude vyžadovať vedomosti. Môžete sa naučiť teóriu príspevku alebo navštevovať učňov skúseného pána. Bez jasnej techniky vykonávania služby je úľ nevyhnutným.