Lodno

Zmluvy 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 21.6.2024

Poistná zmluva
zverejnené dňa 10.6.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 7.6.2024

Kúpna zmluva
zverejnené dňa 14.5.2024

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
zverejnené 3.5.2024

Dohoda o splátkovom kalendári
zverejnené 25.4.2024

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
zverejnené dňa 27.3.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnené dňa 25.3.2024

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Lodno
zverejnené dňa 20.2.2024

Zmluva o zabezpečení spätného zberu textilu
zverejnené dňa 5.2.2024

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
zverejnené dňa 23.1.2024