Lodno

Z histórie obce

 

pec1 Obec vznikla v chotári obce Kysucký Lieskovec v 2. polovici 17. storočia. Spomína sa od roku 1658 ako Lodne, od roku 1927 ako Lodno. Patrila panstvu Budatín. Prvá pečať obce, ktorá sa zachovala má názov "Lodne"a v roku 1927 bola premenovaná na Lodno. Ako samostatná obec vznikla v prvej polovici 17. storočia. Jej vtedajší počet obyvateľov sa odhadoval na 68 ľudí, ktorí sa prisťahovali z Dolniakov, odkiaľ sa zachovalo typické nárečie pre obec  až podnes. Historicky najcennejší a najstarší objekt v obci je zvonica a zvon, ktorý bol odliaty v roku 1805 v známej dielni rodiny Knoblochových.

V obci bol známy zvonár Šimon Pastucha. Po ňom zdedil remeslo jeho syn Ladislav. Pamätníci hovoria, že remeslo zvonára sa dedilo z pokolenia na pokolenie. Zvonica bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1997. Dodnes slúži svojmu účelu, pričom exteriér a interiér je voľne prístupný. Zvonica bola vymurovaná začiatkom 19. storočia. Je hodnot- ným dokladom vývoja ľudovej architektúry.

00027


Klasicistický zvon umiestnený  vo zvonici je dôkazom a hodnotným dokumen tom tvorby. Nachádza sa na zárubku Markovskom. Je vo vlastníctve obce. Našou povinnosťou je ochraňovať, zachovať a vhodne túto kultúrnu pamiatku využívať.. Je svedectvo našich dejín a bohatstvo našej obce i štátu. untitled1

 

kronika1

(Po kliknutí na obrázok sa otvorí kronika)